wtorek, 27 sierpnia 2019

Uff...zdecydowanie ostatni wpis o Rumunii...Uy..por fin llegue al ultimo post sobre Rumania

Cluy Napoca , Kluż Napoka, jedno z ważniejszych  miast siedmiogrodzkich, w dalekiej przeszłości na tych obszarach zamieszkiwali Dakowie, w II wieku naszej ery zostali podbici przez  Rzymian i na miejscu dzisięjszego Klużu założyli osadę Napoca. Wycofali się stąd pod koniec III wieku. Gdzieś około X wieku tereny zaczęli zasiedlać Węgrzy, którzy  tutaj faworyzowali osadnicktwo niemieckie, przez wieki Kluż Napoka była miastem węgierskim, ale  po pierwszej wojnie światowej w wyniku klęski  Austro-Węgier  Siedmiogród z Klużem dostał się Królestwu Rumunii.

Wjeżdżamy do miasta i stajemy przy placach Avram Iancu i Stefana Wielkiego, dwa place które dzieli  ulica.
Z jednej strony tej szerokiej ulicy wznosi się gmach Opery i Teatru Narodowego z 1906 roku, początkowo węgierski ale od 1919 roku rumuński. Na placu stoi pomnik Avrama Iancu bohatera rumuńskiego z czasów Wiosny Ludów.
Cluy Napoca, una de las mas importantes ciudades de Transilvania, en el lejano pasado estos terenos  fueron habitados por los dacos, en el siglo II DC  el Imperio Romano se impuso en la región  y fundó el asentamiento Napoca... abandonaron el sitio  en el siglo III. Un tiempo despúes , en el siglo X aparecieron en la región los húngaros, durante  siglos los húngaros mantenian el poder sobre estas tierras,  el cambio se produjo despúes de La Primera Guerra Mundial cuando en consecuencia de la derrota que sufrió el imperio austro-húngaro   la Transilvania con Cluy  fue entregada al Reino  Rumano.

Al llegar a la ciudad  el  autobus se detuvo cerca de las plazas: de Avram Iancu  y Esteban el Grande, dos plazas separadas por una calle.
De un lado de esta  ancha calle se encuentra  el edificio de la Opera y Teatro Nacional fundado en el  año 1906, en sus inicios hungaro y desde 1919 rumano. En la plaza destaca el imponente  monumento de Avram Iancu,  heroe rumano de los tiempos  de Primavera de los Pueblos. Z drugiej strony przy placu Avrama Iancu  znajduje się Rumuńska Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej

De otro lado, en la plaza Avram Iancu  se encuentra La Iglesia Ortodoxa Romana de la Dormición de la Virgen Maria
Weszliśmy do środka i wobec braku wyraźnego zakazu fotografowania, nieśmiało zrobiłam dwa zdjęcia
Entramos a la iglesia, esta vez no hubo la prohibición de fotografiar , rápidamente y con cierta tímidez hice dos fotos.


A to właśnie scena zaśnięcia Matki Boskiej, wokół niej zgromadzili się apostolowie, nad nią  pochyla się Jezus z niemowleciem w ramionach ..
En el interior del templo se encuentra la escena de la dormición de La Madre de Dios, su cuerpo yace entre   los apostoles y en presencia del  Cristo,  El  sostenie  en sus brazos a una niña que representa  alma de la virgen..


Z tego miejsca  wygodnie jest przejść na Bulevardul Eroilor czyli Bulwar Bohaterów,  na glówny  deptak Klużu, wychodzi z placu Avrama Yancu i kończy się na placu Unirii,
zabudowany ładnymi kamienicami, z wielka iloscią restauracji i kawiarni jest ulubionym miejscem  spacerowiczów.
Abandonamos las dos plazas y nos dirigimos al Bulevardul  Eroilor, El Bulevar de Los Heroes,  principal  zona peatonal de Cluy que termina en  la Plaza de la Unión, un paseo bordeado de  bellas casas, que atrae a los peatones por  los múltiples restaurantes y cafes.I tutaj jest jeszcze jedna kopia wilczycy kapitolińskiej - rzeźby Etrusków z V w pne...Rumuni są dumni  z faktu, że w w II i III wieku,  Dakowie ,  ktorzy tutaj zamieszkiwali   zostali  podbici przez Imperium Rzymskie, co pozwala im na przekonanie o ich korzeniach łacińskich. Kopia  wilczycy w Klużu  jest z 1921 roku, w latach 1906- 1926 państwo włoskie  podarowało 4 kopie wilczycy, stoją one w Bukareszcie, Kisziniowie, Klużu Napoce i Timisoarze.

Y una mas estatua de la Loba Capitolina -  una talla estrusca del siglo V antes de Cristo. Los rumanos estan orgullosos de hecho que en tiempos cuando los dacos ocupaban los terenos de Rumania de hoy, fueron invadidos por los Romanos  y vivian bajo su dominio durante en los siglos  II i III y de ahi fundamentan la creencia de   sus raices latinos. La  loba de Cluj es del año 1921... en los años 1906-1926  el gobierno italiano ha regalado cuatro de estas copias...la podemos ver en Cluj Napoca, Bucarest, Kishiniev y Timisoara.
Przy Soborze Przemienienia Pańskiego zwanym także Kościołem Minorytów skręcamy w lewo. 
Al llegar a la Iglesia de la Transfiguracion de Jesus  cruzamos a la izquierda.  


gdzie przy ulicy Lupilor znajduje sie gotycki kosciol Reformowany wzniesiony w latach 1486-1510.
En la calle Lupilor se encuentra la Iglesia Reformada  fundada en los anos 1486-1510.Kosciół  bez wieży, budowany  w latach 1486 -1516, 
  w stylu późnego gotyku, jest jednym z największych kościołów   jednonawowych   w Europie południowo-wschodniej, na placu  przed kościołem znajduję się pomnik św. Jerzego zabijającego smoka, ktory jest kopią słynnego  XIV wiecznego pomnika z Pragi Czeskiej. Surowe wnętrze o wspaniałej akustyce...niestety odbywała się w kościele ceremonia zakończenia roku szkolnego sąsiednego liceum. Wejść do kościoła nam się nie udało.

La iglesia sin  torre, su construcción tuvo lugar en los años 1486 - 1516, muestra de estilo  gótico tardío, es la igesia de una nave , una de las mas grandes en Europa sureste, en la plaza del frente se halla San Jorge  Matando al Dragón, copia del famoso  monumento    del siglo XIV que se encuentra en el castillo de Praga. 
Una austera pero elegante  apariencia del interior con la formidable acústica no pudo ser apreciada por nosotros..este  día fue reservado para la ceremonia de fin de curso del colegio secundario relacionado con la iglesia...asi que no entramos.
Przed szkołą średnią zebrali się także jej absolwenci sprzed wielu lat.
Frente al colegio secundario  se dieron cita  sus antiguos etudiantes


Trochę dalej  znajduje się Uniwersytet Babesa -Bolyaia, kształci  się tutaj 40 tys  studentów, jego początki sięgają 1581 roku.
Un poco mas alla se encuentra la Universidad Babes- Bolyai, se orgullece de tener 40 mil estudiantes, es una universidad vieja , sus inicios datan del año 1581.


No i dochodzimy do samiuśkiego centrum miasta...Plac Jedności (Unirii) z farą św. Michała i pomnikiem zadedykowanym królowi węgierskiemu Maciejowi Korwinowi,  Kluż Napoka była przecież w swojej historii przede wszystkim węgierskim miastem,  a Maciej Korwin był jednym z najpotężniejszych władców tamtych czasów.

Llegamos al mismisimo centro de la ciudad...La Plaza de la Unidad con la iglesia de San Miguel y el monumento del rey húngaro  Matias Korwin. Matias Korwin fue uno de los mas poderosos gobernantes europeos de su tiempo.Nieopodal w małej uliczce znajduje sie XV wieczny dom, w którym Maciej Korwin się urodził.

Zaczął się  czas wolny i buszowanie po mieście. To lubię najbardziej .

Cerca de la plaza se encuentra la modesta casa del siglo XV donde nació Matías Korwin.

Y desde  este momento comenzó el llamado tiempo libre , permiso para pasear en forma individual donde cada quien le apetece...  y  esto es lo que a mi me gusta mas.

Na przykład można szukać urokliwego miejsca na  delektowanie sie kawą.
Por ejemplo ocuparse de buscar un lugar acogedor para tomarse una taza de café.
To była sobota, w Rumunii też dzień ślubów,
Fue un sábado... en Rumanía como en Polonia ese  día es de las bodas.


i  do Oradei, po drodze nagle pojawily sie takie dziwactwa, to domy bogatych Romów, trudno sobie wyobrazic jaką to trzeba miec fantazję by wybudowac cos podobnego.
y vamos hacia Oradea, por el camino aparecieron estos monstruosos  palacios, son  las casas de los ricos gitanos. Que mente crea construcciones parecidas


Jest Oradea, miasto o podobnej historii do Klużu, wieki całe należąca do Węgier, po pierwszej wojnie światowej dostała się Rumunom, by jeszcze raz w 1940 roku do Węgier powrócić, ale nie na długo ostatecznie stała się rumuńska w 1947 roku.
Dzisiaj zachwyca secesyjną architekturą.
Wyrzucono nas z autobusu w pobliżu synagogi pięknie odnowionej

Estamos en Oradea, una ciudad con el pasado muy parecido a la de Cluy, por siglos pertenecía  a Hungría, despúes de primera guerra mundial quedó entre los límites de Rumania, por un corto tiempo fue incorporada otra vez a Hungria, pero  en 1947 finalmente regresó a Rumania.
Hoy la gente se encanta  por su aspecto modernista.
Bajamos del autobus frente a una vieja sinagoga recien renovada.


ale naszym celem jest slynny Pałac Czarnego Orla, wybudowany w  latach 1907-1909 , piękny przyklad arcjtektury secesyjnej. wchodzimy de jego wnętrza bocznym wejściem, zachwyca witraż czarnego orla, ktory nadal budowli nazwe

Pero nuestra meta es el famoso complejo  hotelero, comercial, recreacional llamado El Aguila Negro, construido en los años 1907 1909  , hermoso ejemplo de arquitectura modernista , entramos a los interiores donde llama atención y enamora el vitral del pajarote negro.a wychodzimy głównym wejściem na Plac Jedności, skąd można objąć wzrokiem ciekawą architekturę calego kompleksu pałacowego.
Salimos del palacio a la Plaza de la Unidad, el complejo de aqui se aprecia con toda su belleza.Plac jest ogromny, tutaj można podziwiać wiele ważnych dla Oradei budynków.
Jest Katedra greckokatolicka św, Mikołaja, barokowa, budowana   w latach 1800-1810.

La plaza es  enorme, desde aqui se aprecia varios de los edificios importantes de Oradea.
Vemos a La Catedral greco- católica de San Nicolás, de estilo barroco, fundada en los años 1800 - 1810Pałac biskupów greckokatolickich, z 1903-1905  roku, neoromanizm, neogotyk, neobarok secesja wszystko to przemieszane ze stylem bizantyjskim,
El Palacio de Los Obispos Greco-catolicos, de los años 1903-1905, neoromanico, neogotico, neobarroco, modernismo todo mezclado con cierto aire bisantino.


Kościół rzymsko-katolicki św, Władysława z lat 1720-1733 , obok ratusz z 1902-1903.
La iglesia  católica romana de San Ladislao de los años 1720 -1733, al lado el ayuntamiento de 1902-1903.Jest także miejscem spotkań, zabawy, rozrywki.
Aqui se  cita la gente, conversan, pasean y se divierten.

Przechodzimy przez most na rzece Szybki Keresz, w głębi synagoga.
Atravesamos el rio  Crisul Repede, de donde luce la vieja sinagoga.


Budynek  hotelu Astoria 1902-1906 i hotel Transilvania z 1903-1904, oba eklektyczne z dużą dozą secesji.
Un poco mas alla el edificio del hotel Astoria de los años 1902-1906, y el hotel Transilvania de 1903-1904, los dos eclécticos con detalles modernistas.

Teatr Królowej Marii przy placu Króla Ferdynanda I z lat 1899-1900, styl eklektyczny.
El Teatro La Reyna Maria  de los años 1899 - 1900 en la plaza  Rey Ferdinando I,  de estilo ecléctico


Pałac Poynar z 1907 roku w stylu secesji.
El palacete Poynar del año 1907 de estilo modernista.


i zagłębiamy się w przeuroczą ulicę Republiki (Calea Republicii),  natychmiast wychwycam grupę kolorowych Cyganek.
Y entramos a la Calle Republica, la mas interesante y atractiva de Oradea.  Con agrado divisé este grupo colorido de las mujeres gitanas.
Pomnik grupy Holnaposok, organizacji założonej  w 1908 roku przez znakomitych węgierskich poetów i pisarzy  tworzących w Oradei.
El monumento dedicado al grupo Holnaposok, a una organización fundada  en el año 1908 por los eminentes poetas y escritores húngaros, que han elegido esta ciudad para crear su arte.
Secesyjny pałac Sterna  z lat 1904-1906 z rumuńskimi motywamui ludowymi.
El palacete Stern  modernista de los años 1904-1906  con la ornamentación tradicional basada en al arte folclórico rumano.
Secesyjny, niezwykle bogato zdobny Palatul  Moskowitz , pałac wybudowany w latach 1904-1905.
Modernista, muy ricamente ornamentado Palatul Moskowitz, el palacete construido en los años 1904-1905.


Nie wszystko zostało odrestaurowane na ulicy Republika, jest jeszcze dość dużo pięknych kamienic, które czekają na lepsze czasy.

No todo ha sico restaurado en la calle Republica, hay muchos mas perlas arquitectonicas esperando su mejor tiempo.

Kwitnącym ogrodem kościoła rzymskokatolickiego pw. Zesłania Ducha Świetego żegnamy sie z Oredeą, ulicą Republiki i Rumunią,  Na nocleg jedziemy do Debreczyna.

El jardin floreado de la iglesia católica romana de Espiritu Santo nos despide de Oradea, la calle República y Romania...la noche vamos a pasar en Hungria, en Debrecen.pozdrawiam... saludos