środa, 13 lutego 2019

Jeszcze była Famagusta ....por último ... Famagusta..

Do Famagusty pojechałyśmy z Kyrenii autobusem,  transport cypryjski nie cieszy się najlepszą opinią, ale my nie narzekałyśmy...można było pomachać rączka i już się jechało...a autobusy też kursują i były całkiem   punktualne. Wysiadłyśmy w Famaguscie, wskazano nam kierunek na stare miasto, znak szczegolny? pomnik ku czci Mustafy Kemala Ataturka, czyli ojca Turków, niekwestionowanego ich bohatera..Więc przy rondzie gdzie stoi pomnik w lewo przez bramę w murach obronnych.
A Famagusta llegamos en un autobus,  el transporte público en Chipre no tiene buena fama, pero a nosotras no nos fue mal...bastaba  levantar la mano para llegar a cualquier sitio. 
Sin embargo existe una red de buses en la isla  y  nos pareció bastante puntual..
Al llegar a la ciudad  preguntamos donde estan los sitios históricos mas interesantes, nos fue  indicada la dirección,  caminamos hasta lo que fue el punto de referencia  - el monumento de Mustafa Kemala Ataturk, el heroe mas grande de los turcos...de alli  en la redoma  hubo que girar a la izquierda, llegar a los muros de defensa y traspasar la puerta.
Jest brama, są mury obronne.
Llegamos a la muralla y traspasamos la puerta.


Stara Famagusta jest otoczona potężnymi murami długości 3,5 km i szerokości 8 m.
Vieja Famagusta se encuentra cercada por las enormes fortificaciones  de  3,5 km de longitud  y 8 m de ancho.


A miasto jest uważane za najpiękniejsze na Cyprze,  chociaż?...   konkuruje o ten tytuł z Kyrenią.
Z przyjemnością zanurzamy się w jego wąskie uliczki.
La ciudad se orgullece por ser la mas bella de la isla, aún cuando Kyrenia reclama también este titulo.
Con placer nos adentramos en sus angostas callecitas.Famagusta to bardzo stare miasto, podobno założone już przez Egipcjan za czasów Ptolomeuszów w III wieku p.n.e. W swojej bogatej historii zamieszkiwały tutaj  rózne narodowości różnej wiary: Biznatyjczycy, Francuzi, Wenecjanie, Genueńczycy, Turcy, Brytyjczycy.
Famagusta była więc wielokulturowa,   pozostałości tych kultur do dziś można zaobserwować w obecnie tureckim mieście., Zwiedzanie starówki to oglądanie  budowli  nie zawsze w dobrym stanie,  najczęściej  w daleko posuniętej rozsypce. W Famaguście jest około 300 kościołów, przeważnie już bardzo zdewastowanych,  czasem  przekształconych w  budowle spełniające inne funkcje.
Pierwszym obiektem  naszej wędrówki po mieście okazał się gotycki kościół św. Piotra i Pawła wybudowany w latach 1358-1369, po inwazji tureckich otomanów  stał się meczetem Sinana Paszy, za panowania Brytyjczykow przeksztalcono go w  magazyn na zboże, dzisiaj pełni różne funkcje z zależności od potrzeb,  my zastałyśmy w nim wystawę i sprzedaż miejscowego rękodzieła..

Famagusta es una ciudad muy antigua, fundada por  egipcios de  tiempos de los Ptolomeos en el siglo III a C.. En su densa historia fue habitada por los multiples naciones  de variadas creencias. Estuvieron aqui los bizantinos, franceses, venecianos, genoveses, turcos, ingleses...Famagusta fue multicultural  y hoy podemos disfrutar de sus expresiones de diferentes culturas y creencias. En la ciudad existen  muchos ejemplos de arquitectura antigua, la mayoria ya en estado de gran deterioro. En el sitio se hallan cerca de 300 iglesias, muchas en  ruinas .
La primera que encontramos en nuestro paseo por la ciudad fue la antigua iglesia gótica de San Pedro y San Pablo construida en los años 1358-1369, convertida por los turcos, cuando ocuparon la isla en siglo XVI,   en  mezquita de Sinan Pasha, los británicos la convirtieron en  depósito de trigo,  hoy cumple diferentes funciones , el dia de nuestra visita en su interior se encontraba una exposición de manualidades. La edificación esta en relativamente buen estado.
Skierowałyśmy się w stronę najsłynniejszej budowli, meczetu Lali Mustafy Paszy.
Nos dirigimos al mas famoso monumento histórico de la ciudad...la mezquita de Lala Mustafa PashaPo drodze weszłyśmy na tereny  dawnego pałacu gubernatora weneckiego  gdzie tenże urzędował  od 1489 roku, wcześniej był siedzibą  francuskiego rodu Lusignan. W czasie inwazji otomańskiej został zniszczony i do dziś pozostał  ruiną.

Caminando hacia  la mezquita mas importante de Famagusta nos topamos con las ruinas del 
palacio-sede  del gubernador veneciano,  aqui gobernó desde  el  año  1489,  antes pertenecía a  la dinastia francesa de los Lusignan. Durante  la invasión turca en el año 1570  fue destruido y nunca  fue regresado a  su esplendor. i już jesteśmy przy meczecie Mustafy Lali Paszy, który to był przed najazdem tureckim kościołem św. Mikołaja wzniesionym na przełome XIII i XIV na wzór Katedry  Notre Dame z Reims,  obok rośnie  długowieczny  figowiec sykomora , podobno posadzono go tutaj w czasie budowy katedry, liczy więc sobie  około  700 lat.

Entramos a la plaza  de la cual emerge  la mezquita de Lala Mustafa Pasha, construida  a  finales del siglo XIII y comienzos del XIV como la Catedral de San Nicolás,  imita   el estilo de la catedral de Notre Dame de Reims.,   al lado crece una hermosa higuera de mas de 700 años plantada  en los tiempos de la construcción, 
Kolejna ruina na widoku...
La siguiente ruina a la vista...ale najpierw...   jak nie zrobić zdjęcia takiemu cudowi natury!
pero antes... la foto de esta bellezaTo grecki kościół  św, Jerzego , prawosławny, w stylu gotyckim, wzniesiony około 1300 roku.
Es la ruina de la iglesia ortodoxa de San Jorge de los griegos, de estilo gótico, fundada cerca de año 1300.Jeszcze można dostrzeć zarys Jezusa na krzyżu.
Todavia en las paredes se vislumbra el Cristo en la cruz 


Kolorowe freski
Unas policromías


W pobliżu znajdują się mury obronne
En la vecindad se encuentra la muralla


Z murów widać port
 A los  pies de la muralla se extiende el puerto marítimo de Famagusta


Mury są tak rozległe, że  na nich toczy sie życie...
Los muros son tan amplios, que encima  de ellos hay lugar para  muchas actividades..Jest miejscem rekreacji mieszkanców Famagusty
Los habitantes de la ciudad los usan como lugaU de recreaciónU podnóży jeszcze jeden  cmentarz ofiar walk w czasie inwazji tureckiej w 1974 roku.
Al pie de la fortificación  se encuentra uno de los muchos cementerios de las víctimas de los enfrentamientos durante la invasión turca en la isla en el año 1974.Następny obiekt, kościół Ayia Zoni  prawosławny z XV wieku,  wybudowany w stylu  bizantyjskim.
El siguiente monumento histórico...la iglesia Ayia Zomi, ortodoxa, del siglo XV, construida en el estilo bizantino.


 W bliskim sąsiedztwie Ayia Zoni znajduje sie drugi kosciół prawosławny  św. Mikołaja w stylu bizantyjskim, z XV wieku. bardzo już zniszczony.
En la vecindad  de Ayia Zoni, se encuentra otra iglesia ortodoxa, es  de San Nicolas y de siglo XV , igualmente construida en estilo bizantino...la edificación esta en un estado de casi total devastación


i znowu wracamy w wąskie uliczki
Después de tanta ruina regresamos a las callecitas angostas de la ciudad


Troche zwierzątek cyprysjkich na zakończenie relacji
Uliczne psy mają się bardzo dobrze, wszystkie z chipami w uszach, blyszczaca sierść i pogodne charaktery..

 Para finalizar...algunas imágenes de los animales del Chipre..
Los perros callejeros de la isla tienen una vida placentera. Todos son identificados con un chip, se ven saludables, con pelo brillante,  de amable comportamiento.
Wylegują się  na zielonej trawce,
Flojeando en la gramita verde.


albo na kawiarnianych siedziskach.
o en las butacas de las cafeterías.Ślimaczek hotelowy
carcolito en la escalera de mi cuarto del hotelćma hotelowa
mariposa  hotelera


ważka hotelowa
libélula hotelera


Motylek hotelowy...i jak nie zachwycać się taką kwaterą  na Cyprze...
Una mariposa mas del jardín hotelero...y como no estar encantada del sitio donde nos hospedamos.

Pozdrawiam y saludos